Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Начало » Конкурс за ученици „Споделен, очакван и пъстър Великден“

Конкурс за ученици „Споделен, очакван и пъстър Великден“

В навечерието на един от най-светлите дни от празничния ни календар Великден, Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“ гр. София с удоволствие взима участие в конкурса за деца и юноши със специални образователни потребности „Споделен, очакван и пъстър Великден“, организиран от Център за специална образователна подкрепа „д-р Петър Берон“ гр. Враца и Народно читалище „Развитие -1896“ гр. Враца с подкрепата на Регионално управление на образованието гр. Враца.

Учениците от ЦСОП „Лозенец“ вложиха много старание, умения и креативност в подготовката си.

Емили Михалева, Стела Иванова, Рая Томова и Аслан Бали, ученици от 6. А гр., заедно със своята учителка г-жа Т. Василева изработиха поздравителна картичка.


Ивайло Турлаков, ученик от 9. А гр. с подкрепата г-н Пл. Парашкевов – учител по практика, участва с цветна великденска кошница.

Учениците от група 10. А, Александър Мусев, Самуил Ефтимов, Ивон-Мари Иванова, Наталия Огнянова и Явор Стайков с учител г-жа М. Стоянова изпратиха тематично пано.

Пожелаваме успех на всички участници!