Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Образователни услуги

Обучението на учениците със специални образователни потребности в групите и паралелките се осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията и по индивидуални учебни програми. Образователният процес се координира от координиращия екип в Центъра за специална образователна подкрепа.

За протичане на  диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с учениците, Центърът разполага с оборудвани приобщаващи класни стаи, логопедичен кабинет, ерго зала, физкултурен салон, кабинет за професионално обучение за практическа подготовка по специалност „Тапицерство“, кабинет за оказване на психологическа подкрепа. Ученици посещават занятия в тенис клуб „Малееви“.