Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Родители

Центърът за специална образователна подкрепа разработва и прилага програми за подкрепа и обучение на семействата на учениците.

Целта на програмите е родителите да бъдат активен участник и партньор на центъра за специална образователна подкрепа в процеса на обучение и рехабилитация на децата и учениците.