Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Екипът на ЦСОП „Лозенец“

Екипът на ЦСОП „Лозенец“

„Единството е сила. Когато работим заедно като екип, постигаме неща, които никога не бихме постигнали сами.“

Силвия Пеева

Директор

Имейл: silvia.p.peeva@edu.mon.bg

Приемно време
Понеделник: от 09:00 до 11:00 Понеделник: от 13:00 до 15:00

Aлександра Иванова

Логопед

Ана Хаджийска

Учител

Анета Кирова

Учител

Антония Николова

Учител

Валентина Брънекова

Учител

Даниела Кръстева

Учител

Дария Иванова

Учител

Добромира Цветанова

Учител

Емилия Величкова

Логопед

Захари Апостолов

Учител

Илиян Георгиев

Учител

Кристиян Панайотов

Учител

Лияна Иванова

Учител

Мая Стоянова

Учител

Петър Сотиров

Логопед

Петя Дачева

Учител

Пламен Парашкевов

Учител

Светослава Илиева

Психолог

Силвета Киселова

Учител

Силвия Тодорова

Учител

Татяна Трифонова

Учител

Теодора Карагьозова

Учител

Теодора Василева

Учител

Цветана Петкова

Учител

Цветомир Цветанов

Ерготерапевт