Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Начало » Силвия Пеева – директор на ЦСОП „Лозенец“ се включи в Лятна школа за приобщаващо образование

Силвия Пеева – директор на ЦСОП „Лозенец“ се включи в Лятна школа за приобщаващо образование

Силвия Пеева – директор на ЦСОП „Лозенец“ се включи в Лятна школа за приобщаващо образование. Засегнаха се теми с изключително важно значение за приобщаващото образование, а именно:
– Роботика и STEAM-обучение за деца със специални образователни потребности
– Въведение в позитивните поведенчески интервенции и подкрепа с д-р Барбара Мичъл от Държавния университет в Канзас
– Подготовка за професионална реализация на деца и младежи с интелектуална недостатъчност с доц. Катерина Дончева от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
– Въздействието на интервенциите с барабани върху деца и възрастни с интелектуални затруднения и аутизъм с д-р Мерилин С. Каф, доцент по специално образование в Канзаския държавен университет.

Лятната школа за Приобщаващо образование завърши с вълнуващо посещение в Карин Дом.

„Карин дом“ е организация с нестопанска цел, основана през 1994 г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. От 1996 г. „Карин дом“ функционира като Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности.

През 26-те години от своето създаване, „Карин дом“ се утвърди като водеща организация в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Организацията се развива като терапевтичен център, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози и социални работници.

Основните дейности на „Карин дом“ включват:

Услуги по ранна интервенция за деца от 0 до 3 години
Терапевтични услуги за деца от 2 до 8 години и подкрепа за техните семейства
Развитие на детските умения за успешно справяне в ежедневието и социална интеграция
„Карин дом“ също така развива обучителна дейност, предоставяйки квалифицирани обучения на организации и специалисти чрез своя Обучителен и ресурсен център. Годишно „Карин дом“ подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.

Благодарим на „Карин дом“ за топлото посрещане и споделените знания и опит. Това посещение е истинско вдъхновение!