Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Начало » Дейности по проект „Глас за всяко дете“

Дейности по проект „Глас за всяко дете“

На 21 май 2024 г. представители от ЦСОП „Лозенец“, в лицето на Силвия Пеева – директор, Емилия Величкова – логопед и Петър Сотиров – логопед, взеха участие в практическа конференция за насочена към мултиплициране на опита сред специалисти в образователната, социалната и здравната сфера, споделяне на добри практики, представяне на случаи и дискутиране на предизвикателствата и перспективите пред използването на средствата за допълваща и алтернативна комуникация. Събитието е в рамките на проект „Глас за всяко дете“, изпълняван от УНИЦЕФ и 13 регионални центъра в страната. Регионален център – София-град е координатор на проекта.

Целта на проект „Глас за всяко дете“ е да осигури възможност на всяко дете в България да общува чрез помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация. Въвеждането на ДАК гарантира правото на невербалните деца на образование, като същевременно допринася за справяне със стигматизацията на такива деца по отношение на техния потенциал за приобщаване и образование.