browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Екип

За нашите ученици грижи полага екип от висококвалифицирани специалисти, които поддържат постоянна връзка помежду си и прилагат обща стратегия и поддържат ежедневни контакти с родителите.

 

Специални педагози развиват практически умения, знания и компетенции по учебните предмети, умения за самообслужване и социали модели на гражданско поведение.

 

Психолог работи с всички ученици, развива техните когнитивни способности, подпомага изграждането на поведенчески стратегии и консултира родители.

 

Логопеди с дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности развива комуникативните умения и речта на нашите ученици.

 

Кинезитерапевт  прилага индивидуализирани терапевтични техники за моделиране и усъвършенствоне на двигателните умения на учениците.

 

Медицински сестри контролира здравословното състояние на учениците.

 

Ерготерапевт работи за подобряване на личните способности на учениците, да се справят автономно с дейности от ежедневието и формиране на прдпрофесионални умения