Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Планове/Правилници 2023-2024 учебна година

– Правилник за устройството и дейността 2023 – 2025г.

 

– Мерки за повишаване качеството на обучението, терапевтичната и рехабилитационната дейност.

– Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024г.

– Вътрешни правила за Работната заплата

Архив (минали години)