Продължете към съдържанието

Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

Нашата мисия

Учениците със специални образователни потребности са предизвикателство, вдъхновение и мисия както за цялата образователната система, така и за българското обществото. Целта на педагогическите специалисти от ЦСОП „Лозенец“ е да подкрепят учениците си по най-добрия начин, извървявайки пътя с тях към пълноценното им включване в живота. Обучавайки учениците, в зависимост от индивидуалните им възможности се стремим да изградим личности, които да са в синхрон с нуждите и потребностите си.

Полезни ресурси

Физическа среда